Agenda

LEZINGEN, WORKSHOPS, GROEPSLESSENREEKS EN VORMING

MAAK JE KEUZE

Lezingen en Workshops

Groepslessenreeks
"Beter Samen Met Je Hond"

Vorming 2018
"Opvoeden vanuit verbondenheid"