Onze visie

MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

MISSIE 


In onze ondersteuning streven wij ernaar om mens én hond sterk en bekwaam te maken en dusdanig in staat te stellen om op eigen kracht én op een positieve manier in het leven te kunnen staan.

Daarbij streven we steeds naar de hoogst mogelijke levenskwaliteit voor zowel hond als mens.

"Gelukkig zijn is een geboorterecht."

VISIE:
OPVOEDEN VANUIT VERBONDENHEID

Opvoeden vanuit verbondenheid is een houding die zich richt op het ontwikkelen van een vriendelijke omgang met mens en dier, waarbij gebruik gemaakt wordt van niet-overheersende middelen en methodieken.

Iedereen kan leren om de principes van opvoeden vanuit verbondenheid toe te passen in zijn leven.